VÄLKOMMEN TILL
SCANIA REVISORER AB

Vi på Scania Revisorer AB erbjuder tjänster inom redovisning & revision till ägarledda små och medelstora företag.

Vi vill vara mer än bara Din revisor, vi vill vara Din samtalspartner i alla viktiga frågor och därför följer vi företagets utveckling under hela verksamhetsåret.

För oss är hög kompetens, stort engagemang och tillgänglighet en självklarhet.

VÄLKOMMEN TILL SCANIA REVISORER AB

Vi på Scania Revisorer AB erbjuder tjänster inom redovisning & revision till ägarledda små och medelstora företag.

Vi vill vara mer än bara Din revisor, vi vill vara Din samtalspartner i alla viktiga frågor och därför följer vi företagets utveckling under hela verksamhetsåret.

För oss är hög kompetens, stort engagemang och tillgänglighet en självklarhet.

Revision

Oberoende granskning och ekonomisk rådgvining skapar trygghet och växtkraft för ditt företag.  

Redovisning

Företagets redovisning är grunden i företaget. Redovisning omfattar ett stort område …

Bokslut & Årsredovisning

Ett bokslut skall upprättas av alla bokföringsskyldiga, en stor del av våra …

Deklaration & Skatter

Varje år skall bolagen lämna inkomstdeklarationer, dessa ändras …

Ekonomisk Rådgivning

Rådgivning kan ges efter behov, det kan vara allt från bolagsbildningar och andra …

Kontakta oss

Revision

Oberoende granskning och ekonomisk rådgvining skapar trygghet och växtkraft för ditt företag.  

Redovisning

Företagets redovisning är grunden i företaget. Redovisning omfattar ett stort område med uppgifter som skall skötas löpande. 

Bokslut & Årsredovisning

Ett bokslut skall upprättas av alla bokföringsskyldiga, en stor del av våra företag måste även upprätta en årsredovisning, som är en offentlig handling och som läses av många. 

Deklaration & Skatter

Varje år skall bolagen lämna inkomstdeklarationer, dessa ändras kontinuerligt avseende utseende och den information som skall noteras däri. 

Ekonomisk Rådgivning

Rådgivning kan ges efter behov, det kan vara allt från bolagsbildningar och andra registreringsärende, budget och planering vid uppstart till generationsskiftesfrågor vid avveckling.

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss