Bokslut & Årsredovisning

Ett bokslut skall upprättas av alla bokföringsskyldiga, en stor del av våra företag måste även upprätta en årsredovisning, som är en offentlig handling och som läses av många. Vi upprättar bokslut och årsredovisning så att de uppfyller de krav som ställs enligt gällande lag.

Inför ett bokslut behöver bolaget göra resultatplanering, så att bolagets ekonomiska situation utnyttjas på bästa vis. Vi hjälper företagen med lösningar och alternativ som passar just ert företag på bästa vis.