Företaget

Scania Revisorer AB etablerades 1988 i Vellinge och har sedan dess arbetat med små och medelstora företag. Under 2006 har vi etablerat oss i Helsingborg. Byrån har för närvarande 10 anställda medarbetare. Vi är fyra auktoriserade revisorer, en godkänd revisor, en revisorsassistent, två auktoriserade redovisningskonsulter och två redovisningskonsulter. Anställda inom byrån utbildas kontinuerligt för att erhålla den kompetens som krävs för branschen.

Vi har klienter inom olika branscher och företagsformer. Storleken varierar mellan enmansföretag till företag med över 50 anställda. Personlig service och personligt engagemang är en självklarhet för oss för att erhålla nöjda kunder.

Vi kan hjälpa er i alla skeden i ett företags livscykel, från en affärsidé och bolagsbildning till avveckling och försäljning. Våra tjänster är allt från redovisning till revision och konsultationer och vi har erfarenhet av alla bolagsformer. Vi ser till helheten både för företaget och företagarna och kommer med råd och synpunkter som även kan påverka den privata ekonomin. Vi blickar framåt i ett längre perspektiv och ger er råd som inte bara ger er en bra situation idag utan även i framtiden.

Kontaktperson vid frågor:
Carina Rubien, 040-459196
Lennart Bergman, 042-150240