Generations-skiftningar

Generationsskiftningar

Är det dags att lämna över rodret i företaget till nästa generation? Oavsett om det beror på nedtrappning inför pensionen, minskad passion eller något annat, så är det bra att verkligen sitta ner och tänka igenom ett generationsskifte ordentligt. Det kräver en del planering och tid och det kan också vara känslomässigt, då ägaren ofta lagt ner mycket tid och själ för att bygga upp företaget.

Ett generationsskifte kan ske genom gåva, arv eller testamente och sker ofta genom att aktierna överlåts till en familjemedlem eller en släkting. Detta kallas för benefik överlåtelse. Även om aktierna ska överlåtas inom familjen, bör det göras en företagsvärdering innan själva generationsskiftet sker.

Det finns olika möjligheter att genomföra ett generationsskifte, om processen inleds i god tid. Kanske vill du överlåta allt till en släkting som fortsätter driften eller vill du överlåta den löpande driften till någon inom familjen men behålla dina andelar. Du kan också helt eller delvis överlåta företaget till en släkting eller till en anställd. Det finns olika möjligheter!

Vid en benefik överlåtelse av aktier ska överlåtelsen inte tas upp till beskattning, utan den nya ägaren tar över omkostnadsbeloppet för aktier, det vill säga den tidigare ägarens anskaffningsutgift.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att prata igenom just ditt upplägg om ett kommande generationsskifte.