Medarbetare

Revision

Anton Bergman

Auktoriserad revisor

Jonathan Yarnold

Auktoriserad revisor

Carina Rubien

Godkänd revisor

Lennart Bergman

Auktoriserad revisor

Jan Christensson

Auktoriserad revisor

Emelie Christensson

Revisorsassistent

Redovisning

Maria Jönsson

Auktoriserad redovisningskonsult

Åsa Holm

Auktoriserad redovisningskonsult

Carina Christensson

Redovisningskonsult

Anna Travnicek

Redovisningskonsult

Neringa Krizinauskiene

Redovisningskonsult

Kristina Jönsson

Redovisningskonsult