Revision

Revision av ett företag sker utifrån en oberoende granskning av företaget med utgångspunkt från de risker och väsentligheter som kan finnas i företaget. Årsredovisningen är den enda offentliga handling som andra utanför företaget kan ta del av, därför är det viktigt att man kan lita på en reviderad årsredovisning som inte ger missvisande eller felaktig information för externa intressenter.

Man gör en översiktlig granskning av företaget och som revisor får man en god kännedom om företaget och dess anställda. Revisorns kunskaper kan utnyttjas till att minimera risker genom att företagsledningen får bättre kontroll över sin verksamhet.

Vi reviderar både små och medelstora företag, vi använder oss av moderna arbetsverktyg , vilket ger våra kunder en kostnadseffektiv revision. Vår byrå är medlem i revisorsorganisationen Far och vi genomgår själva löpande kvalitets-kontroller, som gagnar våra kunder. Det sker ständigt förändringar och vi uppdaterar oss löpande genom kurser och utbildningar, detta för att ge våra kunder bästa service och kompetens.