Tjänster

Scania Revisorer AB etablerades 1988 i Vellinge och har sedan dess arbetat med små och medelstora företag. Under 2006 har vi etablerat oss i Helsingborg. 

Byrån har för närvarande 10 anställda medarbetare. Vi är fyra auktoriserade revisorer, en godkänd revisor, en revisorsassistent, två auktoriserade redovisningskonsulter och två redovisningskonsulter. Anställda inom byrån utbildas kontinuerligt för att erhålla den kompetens som krävs för branschen.

Genom ett nära samarbete med våra kunder utnyttjar vi vår kompetens inom bl.a.

Revision

Oberoende granskning och ekonomisk rådgvining skapar trygghet och växtkraft för ditt företag.  

Redovisning

Företagets redovisning är grunden i företaget. Redovisning omfattar ett stort område med uppgifter som skall skötas löpande. 

Bokslut & Årsredovisning

Ett bokslut skall upprättas av alla bokföringsskyldiga, en stor del av våra företag måste även upprätta en årsredovisning. 

Deklaration & Skatter

Varje år skall bolagen lämna inkomstdeklarationer, dessa ändras kontinuerligt avseende utseende och den information som skall noteras däri. 

Ekonomisk Rådgivning

Rådgivning kan ges efter behov, det kan vara allt från bolagsbildningar och andra registreringsärende, budget och planering.

Kontakta oss

Vi finns i både Vellinge och Helsingborg, ni kan klicka här för att se våra adresser samt telefonuppgifter.

Revision

Oberoende granskning och ekonomisk rådgvining skapar trygghet och växtkraft för ditt företag.  

Redovisning

Företagets redovisning är grunden i företaget. Redovisning omfattar ett stort område med uppgifter som skall skötas löpande. 

Bokslut & Årsredovisning

Ett bokslut skall upprättas av alla bokföringsskyldiga, en stor del av våra företag måste även upprätta en årsredovisning. 

Deklaration & Skatter

Varje år skall bolagen lämna inkomstdeklarationer, dessa ändras kontinuerligt avseende utseende och den information som skall noteras däri. 

Ekonomisk Rådgivning

Rådgivning kan ges efter behov, det kan vara allt från bolagsbildningar och andra registreringsärende, budget och planering.

Kontakta oss

Vi finns i både Vellinge och Helsingborg, ni kan klicka här för att se våra adresser samt telefonuppgifter.