Viktig fakta

Arbetsgivaravgifter & särskild löneskatt 2024

Arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 % för födda 1958-
Arbetsgivaravgifterna uppgår till 10,21 % för födda 1938-1957

Födda 1937 eller tidigare belastat inte av arbetsgivaravgifter

 

Den särskilda löneskatten uppgår till 24.26 %

Basbelopp 2023 / 2024

2023

2024

Prisbasbelopp

52 500

57 300

Prisbasbelopp förhöjt

53 500

58 500

Inkomstbasbelopp

74 300

76 200

Bilersättning 2024

Privat bil
Högst 25 kr/mil är skattefritt

Tjänstebil
För bensin är 12 kr/mil skattefritt
För diesel är 12 kr/mil skattefritt
För elbilar är 9.50 kr/mil skattefritt

Bolagsskatt för juridiska personer

Skattesatsen är 20,6 % för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och m.fl. juridiska personer för räkenskapsår som börjar den 1/1-21 eller senare.  

Brytpunkt, SGI, PGI

Brytpunkt för statlig inkomstskatt (20%) före grundavdrag

  • För den som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång: 615 300 kr (2023: 613 900 kr)
  • För den som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång: 697 300 kr (2023: 683 200 kr)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 573 000 kr
Pensionsgrundande inkomst (PGI) 614 900 kr

Förmånsvärde fri kost 2024

Frukost 60 kr
Lunch eller middag 120 kr
Helt fri kost 300 kr

Förseningsavgifter

Moms- och arbetsgivardeklaration 625 kr

Periodisk sammanställning 1 250 kr

Inkomstdeklaration privatperson 1 250 kr (som första avgift)

Inkomstdeklaration aktiebolag och ekonomiska föreningar 6 250 kr (som första avgift)

Årsredovisning 5 000 kr (som första avgift)

Referensränta

Referensräntan fastställs av Riksbanken för ett halvår i taget. Den används till exempel för att beräkna dröjsmålsränta enligt räntelagen

Från och med

2024-01-01
2023-07-01
2023-01-01

Ränta, %

4,00
3,50
2,50

Representationsbelopp 2024

Extern och intern
Avdragsrätten för representationsutgifter som avser måltider och liknande har slopats. Momsen får fortfarande dras av, men då får avdraget högst uppgå till momsen på 300 kr/person och tillfälle. Samt, representationen måste vara enklare förtäring av mindre värde.

Skattefria gåvor till personal 2024

Julgåva 500 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1 500 kr inkl moms
Minnesgåva 15 000 kl inkl moms
(vid jämn födelsedag eller om anställningen upphör)

Beloppet avser gåvor som ges vid ett tillfälle under anställningstiden utöver när anställningen upphör.

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Skattereduktion för inventarier inköpta 2021

För anskaffningar av inventarier genom köp under kalenderåret 2021 fanns en särskild skattereduktion som förutsatte att inventarierna fanns kvar i verksamheten. 

Underlaget för skattereduktionen ska i de flesta fall redovisas i inkomstdeklarationen för det beskattningsår som avslutas den 31/12-2022 eller allra senast 31/12-2023.

Traktamente för Sverige 2024

Följande belopp är skattefria
Heldag(vid övernattning) 290 kr
Halvdag(vid övernattning) 145 kr
Nattschablon 145 kr

Avresa efter kl 12.00 samt hemkomst före kl 19.00 räknas som halvdag.

Skattefritt traktamente förutsatt att tjänsteresan:

 – Har gått till en plats som ligger mer än 50km från den anställdes bostad och tjänsteställe, och är förenad med övernattning (00.00-06.00)

Arbetsgivaravgifter & särskild löneskatt 2023

Arbetsgivaravgifterna uppgår till 31,42 % för födda 1957-
Arbetsgivaravgifterna uppgår till 10,21 % för födda 1938-1956
Arbetsgivaravgifterna uppgår till 10,21 % för ungdomar 15-17 år *
Arbetsgivaravgifterna uppgår till 19,73 % för ungdomar 18-22 år*
* på lön upp till 25.000 kr/ månad t.om. 31/3

Födda 1937 eller tidigare belastat inte av arbetsgivaravgifter

Den särskilda löneskatten uppgår till 24.26 %

Basbelopp 2022 / 2023

2023

2022

Prisbasbelopp

52 500

48 300

Prisbasbelopp förhöjt

53 500

49 300

Inkomstbasbelopp

74 300

71 000

Basbelopp 2022 / 2023

2023

Prisbasbelopp : 52 500

Prisbasbelopp förhöjt: 53 500

Inkomstbasbelopp: 74 300

2022

Prisbasbelopp : 48 300

Prisbasbelopp förhöjt: 49 300

Inkomstbasbelopp: 71 000

Bilersättning 2023

Privat bil
Högst 25 kr/mil är skattefritt

Tjänstebil
För bensin är 12 kr/mil skattefritt
För diesel är 12 kr/mil skattefritt
För elbilar är 9.50 kr/mil skattefritt

Bolagsskatt för juridiska personer

Skattesatsen är 20,6 % för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och m.fl. juridiska personer för räkenskapsår som börjar den 1/1 2021 eller senare.  

Brytpunkt, SGI PGI

Brytpunkt för statlig inkomstskatt (20%) före grundavdrag

  • För den som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång: 613 900 kr (2022: 554 900 kr)
  • För den som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång: 683 200 kr (2022: 618 700 kr)


Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 525 000 kr
Pensionsgrundande inkomst (PGI) 599 600 kr

Förmånsvärde fri kost 2023

Lunch eller middag 110 kr
Frukost 55 kr
Helt fri kost 275 kr

Förseningsavgifter

Moms- och arbetsgivardeklaration 625 kr

Periodisk sammanställning 1 250 kr

Inkomstdeklaration privatperson 1 250 kr (som första avgift)

Inkomstdeklaration aktiebolag och ekonomiska föreningar 6 250 kr (som första avgift)

Årsredovisning 5 000 kr (som första avgift)

Referensränta

Referensräntan fastställs av Riksbanken för ett halvår i taget. Den används till exempel för att beräkna dröjsmålsränta enligt räntelagen

Från och med

2023-01-01
2022-07-01
2022-01-01

Ränta, %

2,50
0,50
0,00

Representationsbelopp 2023

Extern och intern
Avdragsrätten för representationsutgifter som avser måltider och liknande har slopats. Momsen får fortfarande dras av, men då får avdraget högst uppgå till momsen på 300 kr/person och tillfälle. Samt, representationen måste vara enklare förtäring av mindre värde.

Skattefria gåvor till personal 2023

Julgåva 500 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1 500 kr inkl moms
Minnesgåva 15 000 kl inkl moms
(vid jämn födelsedag eller om anställningen upphör)

Beloppet avser gåvor som ges vid ett tillfälle under anställningstiden utöver när anställningen upphör.

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Skattereduktion för inventarier inköpta 2021

För anskaffningar av inventarier genom köp under kalenderåret 2021 fanns en särskild skattereduktion som förutsatte att inventarierna fanns kvar i verksamheten.

Underlaget för skattereduktionen ska i de flesta fall redovisas i inkomstdeklarationen för det beskattningsår som avslutas den 31/12-2022 eller allra senast 31/12-2023.

Traktamente för Sverige 2023

Följande belopp är skattefria
Heldag(vid övernattning) 260 kr
Halvdag(vid övernattning) 130 kr
Nattschablon 130 kr

Avresa efter kl 12.00 samt hemkomst före kl 19.00 räknas som halvdag.

Skattefritt traktamente förutsatt att tjänsteresan:

 – Har gått till en plats som ligger mer än 50km från den anställdes bostad och tjänsteställe, och är förenad med övernattning (00.00-06.00)